Çalışan Memnuniyet Anketi

Değerli Çalışanımız;
Sizlerin Hastanemizle ilgili düşünceleriniz, Sağlık hizmeti kalitesi, çalışan memnuniyet ve güvenliği açısından kurum işleyişini geliştirmemizde bize rehber olacaktır. Soruları okuduktan sonra sizin için uygun olan seçeneğin kutucuğunu işaretleyiniz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Not: Kişisel bilgileriniz ve ankette verdiğiniz bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.
Cinsiyetiniz:
- Erkek
- Kadın
Ait olduğunuz yaş grubunu belirtiniz:
- 20 Yaş Altı
- 20-29
- 30-39
- 40-49
- 50-59
- 60 Yaş üstü
Eğitim durumunuzu belirtiniz:
- Okur-Yazar değil
- Okur-Yazar
- İlkokul
- Ortaokul
- Lise
- Üniversite
- Yüksek Lisans
- Doktora
Eğitim sınıfınızı belirtiniz:
- Sağlık Hizmetleri Sınıfı
- Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
- İdari Hizmetler Sınıfı
- Teknik Hizmetleri Sınıfı
*Sağlık Hizmetleri Sınıfı: Doktor, Diş Hekimi, Eczacı
Hastanemizde çalıştığınız süre:
- 1-5 Yıl
- 5-15 Yıl
- 15-25 Yıl
- 25 Yıldan fazla
ANKET SORULARI

Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum
 

Kararsızım
 

Katılmıyorum
 

Tamamen
Katılmıyorum

Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum.
Çalışma ortamımım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemeler de görüşüme başvurulur.
Çalışma mekanım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir.
Çalıştığım bölümde çalışan güvenliğini tüm yönleriyle sağlanmaktadır.
Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme vb.) mekanizmaları işletilmektedir.
Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusunda iyileştirme faaliyetleri yapmaktadır.
Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır
Yöneticileri sorunlarımı iletme imkanı bulurum.
Yönetim "Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)" konusunda tüm çalışanları bilgilendirir.
Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate alınır.
Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğradım
Çalıştığım kuruma başlarken uyum eğitimi aldım
Çalıştığım bölüme başlarken uyum eğitimi aldım
Son 6 ay içinde hizmet içi eğitime katıldım.
Çalıştığım bölüm ile ilgili olmak üzere, son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği (hasta kayıt ve kimlik bilgilerinin kayıt altında olması, hastaya doğru tedavi uygulaması, enfeksiyonların önlenmesi, mahremiyet vb.) konularında eğitim aldım.
Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında eğitim ( güvenli raporlama, beklenmedik olay ve ramak kala olay bildirimleri) aldım
GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİZ
Döküman No:
YÖN. FR. 18
Yayınlanma Tarihi
10.09.2009
Rev. No.
02
Rev. Tarihi
11.01.2016
DİKKAT!
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Biz Sizi Arayalım